İngilizce Sürekli Gelecek Zaman-Future Continuous Tense


İngilizce Sürekli Gelecek Zaman-Future Continuous Tense
İngilizce Sürekli Gelecek Zaman-Future Continuous Tense

İngilizce Sürekli Gelecek Zaman-Future Continuous Tense+ AFFIRMATIVE SENTENCE (OLUMLU CÜMLE)

I will be going to Ankara.       (Ankara ya gidiyor olacağım)
You will be going to Amasya. (Amasya ya gidiyor olacaksın)
We will be going to Artvin.     (Artvin e gidiyor olacağız)
They will be going to Ağrı.     (Ağrı ya gidiyor olacaklar)

He will be going to Amasya.  (O Amasya ya gidiyor olacak)
She will be going to Ankara.  (O Ankara ya gidiyor olacak)
Ali will be going to Ağrı.         (Ali Ağrı ya gidiyor olacak)- NEGATIVE SENTENCE (OLUMSUZ CÜMLE)

I will be not going to Amasya.    (Amasya ya gitmiyor olacağım)
You will be not going to Ankara. (Ankara ya gitmiyor olacaksın)
We will be not going to Ağrı.      (Ağrı ya gitmiyor olacağız)
They will be not going to Artvin. (Artvin e gitmiyor olacaklar)

He will be not going to Amasya.  (Amasya ya gitmiyor olacak)
She will be not going to Ankara.  (Ankara ya gitmiyor olacak)
Ayşe will be not going to Ağrı.     (Ayşe Ağrı ya gitmiyor olacak)? QUESTION SENTENCE (SORU CÜMLE)

Will I be going to Amasya?    (Amasya ya gidiyor olacak mıyım?)
Will you be going to Ağrı?      (Ağrı ya gidiyor olacak mısın?)
Will we be going to Artvin?     (Artvin e gidiyor olacak mıyız?)
Will they be going to Ankara? (Ankara ya gidiyor olacaklar mı?)

Will he be going to Amasya?  (Amasya gidiyor olacak mı?)
Will she be going to Ankara?  (Anlara ya gidiyor olacak mı?)
Will Ali be going to Artvin?      (Ali Artvin e gidiyor olacak mı?)


HELPING VERBS (YARDIMCI FİİLLER)

+Affirmative     Will be   /  ll be

-Negative         Will not

 Will be       /      Verb+ing


ADVERBS (ZARFLAR)

Tomorrow (yarın)
Next         (gelecek)
Soon                          (yakında)EXAMPLES (ÖRNEKLER)

Tomorrow
I will be playing football tomorrow. (Yarın futbol oynuyor olacağım)

Next
Ali will be going to cinema at next week. (Ali gelecek hafta sinemaya gidiyor olacak)

Soon 
We will be going to school soon. (Yakında okula gidiyor olacağız)Yorumlar

Yorum Gönder

İSİMLER - NAMES

A B C D E F H I J K L M N O P R S T U V Y Z Q W X