Past continuous tense - Şimdiki zamanın hikayesi

Past continuous tense - Şimdiki zamanın hikayesi
Past continuous tense - Şimdiki zamanın hikayesi+ AFFIRMATIVE SENTENCE (OLUMLU CÜMLE)

I was going to Ankara.         (Ankara ya gidiyordum)
You were going to Amasya. (Amasya ya gidiyordun)
We weree going to Artvin.    (Artvin e gidiyorduk)
They were going to Ağrı.     (Ağrı ya gidiyorlardı)

He was going to Amasya.    (O Amasya ya gidiyordu)
She wase going to Ankara.  (O Ankara ya gidiyordu)
Ali was going to Ağrı.           (Ali Ağrı ya gidiyordu)- NEGATIVE SENTENCE (OLUMSUZ CÜMLE)

I was not going to Amasya.     (Amasya ya gitmiyordum)
You were not going to Ankara. (Ankara ya gitmiyordun)
We were not going to Ağrı.      (Ağrı ya gitmiyorduk)
They were not going to Artvin. (Artvin e gitmiyorlardı)

He was not going to Amasya.  (Amasya ya gitmiyordu)
She was not going to Ankara.  (Ankara ya gitmiyordu)
Ayşe was not going to Ağrı.     (Ayşe Ağrı ya gitmiyordu)? QUESTION SENTENCE (SORU CÜMLE)

Was I going to Amasya?     (Amasya ya gidiyor muydum?)
Were you going to Ağrı?      (Ağrı ya gidiyor muydunuz?)
Were we going to Artvin?     (Artvin e gidiyor muyduk?)
Were they going to Ankara? (Ankara ya gidiyor muydular?)

Was he going to Amasya?  (Amasya gidiyor muydu?)
Was she going to Ankara?  (Anlara ya gidiyor muydu?)
Was Ali going to Artvin?      (Ali Artvin e gidiyor muydu?)


HELPING VERBS (YARDIMCI FİİLLER)

+Affirmative     Was   /  were

-Negative         Was not / were not

 Was-were       /    Verb+ing


ADVERBS (ZARFLAR)

yesterday (dün)
last         (geçen)
ago                             (önce)EXAMPLES (ÖRNEKLER)

Yesterday
I was playing football yesterday. (Dün futbol oynuyordum)

Last
Ali was going to cinema last day. (Ali geçen gün sinemaya gidiyordu)

Ago
We weree going to school two years ago. (İki yıl önce okula gidiyorduk)
Yorumlar

Yorum Gönder

İSİMLER - NAMES

A B C D E F H I J K L M N O P R S T U V Y Z Q W X