A Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler Ve Anlamları

A Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler Ve Anlamları
A Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler Ve Anlamları

A Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler Ve Anlamları


     İNGİLİZCE           TÜRKÇE       
already       
authority     
attain
ability          
again          
age              
able            
alone          
and             
asset           
above         
accord        
away          
available    
avake         
arrest          
assure        
atone
an               
ask                   
after            
adore          
attack         
although     
audaci
ahead         
ago              
average     
are               
affair           
archer
amount       
ashtray
arid
afraid          
acquire
arc  
attend         
against       
across         
ashore 
accept        
allow           
admit          
accus 
attention     
as                
admoni
anything     
any             
account      
all              
almost        
animal        
admire        
air               
about          
ado
appear        
around        
archaic
add              
addition       
another       
assist 
assess        
at                
always        
attract         
answer  
alive
annoy         
along          
a                 
adopt
apply                         
achieve       
ally
affix 
also            
apart           
attribute      
asthma 
augment
among        
agreed        
abrupt         
acquit
address      
angle
  


zaten 
yetki 
yetişmek
yetenek
yeniden
yaş 
yapabilmek
yalnız 
ve 
varlık 
üstünde 
uzlaşma
uzak
uygun
uyanık
tutuklamak
temin etmek
telafi etmek
tek 
sormak 
sonra 
sevmek
saldırmak
rağmen 
pervasız
önünde 
önce 
ortalama 
olmak 
olay
okçu
miktar
kül tablası
kurak
korkmak 
kazanmak
kavis 
katılmak 
karşısında 
karşısında 
karada
kabul etmek
izin vermek 
itiraf etmek
itham 
ilgi
iken 
ihtar
hiç birşey 
hiç
hesap
hepsi 
hemen hemen
hayvan 
hayran olmak
hava 
hakkında 
gürültü
gözükmek
etraf 
eski
eklemek 
ek olarak 
diğer 
desteklemek
değer biçmek
de
daima 
cezbetmek
cevap 
canlı
can sıkmak
boyunca 
bir
benimsemek 
başvurmak
başarmak
bağlaşık
bağlamak 
ayrıca 
ayrı
atfetmek
astım    
artırmak 
arasında 
anlaşıldı
ani 
aklamak
adres
açı -A Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler
-English words
-İngilizce kelimeler

Yorumlar

Yorum Gönder

İSİMLER - NAMES

A B C D E F H I J K L M N O P R S T U V Y Z Q W X