B Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler Ve Anlamları


B Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler Ve Anlamları
B Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler Ve Anlamları

B Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler Ve Anlamları


 İNGİLİZCE  TÜRKÇE
beatnik
beating
beatify
beast
bearish
bearing
bearer
beard
bear
bean
beam
beaker
beak
beagle
beadroll
beadle
bead
beacon
beach
bazooka
bayonet
bawl
bawdy
bawdry
bawd
bauxite
baulk
bauble
batty
battue
battle
batting
battery
batter
batten
battalion
baton
batik
bathe
bath
batch
barrow
barrister
barrier
barricade
barret
barren
barrel
barratry
barrage
barracks
barrack
barque
barouche
baroque
baronial
baron
barometer
barn
barman
bargain
baresark
bare
bard
barbiturate
barber
barbell
barbed
barbarism
barbarian
barb
bar
baptism
banns
banner 
bankruptcy
banker
bank
banish
bangs
bang
baneful
bane
backstage
backspace
backlog
backlash
backgammon
backer
backdrop
backdown
backdoor
backbone
backboard
asi genç
dayak
şad etmek
canavar
kaba
yatak
taşıyıcı
sakal
ayı
fasulye
kiriş
deney şişesi
gaga
tazı
katalog
kilise görevlisi
boncuk
fener
plaj
bazuka
süngü
bağırmak
müstehcen
iffetsizlik
pezevenk
boksit
kiriş
önemsiz şey
kaçık
sürek avı
savaş
vuruş
pil
sulu hamur
tahta parçası
tabur
baton
batik
yıkanmak
banyo
yığın
el arabası
avukat
bariyer
barikat
küçük şapka
çorak
varil
baratarya
baraj
kışla
baraka
yelkenli gemi
fayton
barok
gösterişli
baron
barometre
ahır
barmen
pazarlık etmek
zırhsız
çıplak
ozan
uyku hapı
berber
halter
dikenli
barbarlık
barbar
diken
bar
vaftiz
evlenme ilânı
afiş
iflas
bankacı
banka
kovmak
kâkül
patlama
zararlı
yıkım
kulis
geri tuşu
birikim
boşluk
tavla
sponsor
zemin
cayma
arka kapı
omurga
sedye


-B Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler Ve Anlamları 
-İngilizce Kelimeler 
-B Harfi

Yorumlar

Yorum Gönder

İSİMLER - NAMES

A B C D E F H I J K L M N O P R S T U V Y Z Q W X