İngilizce Gelecek Zaman -Future Tense (will)

İngilizce Gelecek Zaman-Future Tense
İngilizce Gelecek Zaman-Future Tense

İngilizce Gelecek Zaman-Future Tense

+ AFFIRMATIVE SENTENCE (OLUMLU CÜMLE)

I will go to Ankara.       (Ankara ya gideceğim)
You will go to Amasya. (Amasya ya gideceksin)
We will go to Artvin.     (Artvin e gideceğiz)
They will go to Ağrı.     (Ağrı ya gidecekler)

He will go to Amasya.  (O Amasya ya gidecek)
She will go to Ankara.  (O Ankara ya gidecek)
Ali will go to Ağrı.         (Ali Ağrı ya gidecek)- NEGATIVE SENTENCE (OLUMSUZ CÜMLE)

I won't go to Amasya.    (Amasya ya gitmeyeceğim)
You won't go to Ankara. (Ankara ya gitmeyeceksin)
We won't go to Ağrı.      (Ağrı ya gitmeyeceğiz)
They won't go to Artvin. (Artvin e gitmeyecekler)

He won't go to Amasya.  (Amasya ya gitmeyecek)
She won't go to Ankara.  (Ankara ya gitmeyecek)
Ayşe won't go to Ağrı.     (Ayşe Ağrı ya gitmeyecek)? QUESTION SENTENCE (SORU CÜMLE)

Will I go to Amasya?     (Amasya ya gidecek miyim?)
Will you go to Ağrı?      (Ağrı ya gidecek misin?)
Will we go to Artvin?     (Artvin e gidecek miyiz?)
Will they go to Ankara? (Ankara ya gidecekler mi?)

Will he go to Amasya?  (Amasya ya gidecek mi?)
Will she go to Ankara?  (Anlara ya gidecek mi?)
Will Ali go to Artvin?      (Ali Artvin e gidecek mi?)


HELPING VERBS (YARDIMCI FİİLLER)

+Affirmative     Will   /  ll

-Negative         Won't

 Verb       /       Verb+1


ADVERBS (ZARFLAR)

Tomorrow (yarın)
Next         (gelecek)
Soon                          (yakında)EXAMPLES (ÖRNEKLER)

Tomorrow
I will play football tomorrow. (Yarın futbol oynayacağım)

Next
Ali will go to cinema at next week. (Ali gelecek hafta sinemaya gidecek)

Soon 
We will come school soon. (Yakında okula geleceğiz)
Yorumlar

Yorum Gönder

İSİMLER - NAMES

A B C D E F H I J K L M N O P R S T U V Y Z Q W X