İngilizce Geçmiş Zaman-Simple Past Tense


İngilizce Geçmiş Zaman-Simple Past Tense
İngilizce Geçmiş Zaman-Simple Past Tense

İngilizce Geçmiş Zaman-Simple Past Tense

+ AFFIRMATIVE SENTENCE (OLUMLU CÜMLE)

I went to Ankara.        (Ankara ya gittim)
You went to Amasya. (Amasya ya gittin)
We went to Artvin.     (Artvin e gittik)
They went to Ağrı.     (Ağrı ya gittiler)

He went to Amasya.  (O Amasya ya gitti)
She went to Ankara.  (O Ankara ya gitti)
Ali went to Ağrı.         (Ali Ağrı ya gitti)


- NEGATIVE SENTENCE (OLUMSUZ CÜMLE)

I didn't go to Amasya.    (Amasya ya gitmedim)
You didn't go to Ankara. (Ankara ya gitmedin)
We didn't go to Ağrı.      (Ağrı ya gitmedik)
They didn't go to Artvin. (Artvin e gitmediler)

He didn't go to Amasya.   (Amasya ya gitmedi)
She didn't go to Ankara.  (Ankara ya gitmedi)
Ayşe didn't go to Ağrı.     (Ayşe Ağrı ya gitmedi)


? QUESTION SENTENCE (SORU CÜMLE)

Did I go to Amasya?     (Amasya ya gittim mi?)
Did you go to Ağrı?      (Ağrı ya gittin mi?)
Did we go to Artvin?     (Artvin e gittik mi?)
Did they go to Ankara? (Ankara ya gittiler mi?)

Did he go to Amasya?  (Amasya ya gitti mi?)
Did she go to Ankara? (Anlara ya gitti mi?)
Did Ali go to Artvin?     (Ali Artvin e gitti mi?)


HELPING VERBS (YARDIMCI FİİLLER)

+Affirmative     Did

-Negative         Didn't

Verb +ed      /       Verb+2


ADVERBS (ZARFLAR)

yesterday (dün)
last         (geçen)
ago                          (önce)


EXAMPLES (ÖRNEKLER)

Yesterday
I played football yesterday. (Dün futbol oynadım)

Last
Ali went to cinema at last week. (Ali geçen hafta sinemaya gitti)

Ago  
We came this school ten years ago. (Biz 10 yıl önce bu okula geldik)

Yorumlar

Yorum Gönder

İSİMLER - NAMES

A B C D E F H I J K L M N O P R S T U V Y Z Q W X