Future Perfect Tense

Future Perfect Tense
Future Perfect Tense


Future Perfect Tense


Future Perfect Tense gelecekte tamamlanmış olması beklenen eylemler için kullanılmaktadır.


+ AFFIRMATIVE SENTENCE (OLUMLU CÜMLE)

I will have gone to Ankara by tomorrow.          (Yarına kadar Ankara ya gitmiş olacağım)
You will have gone to Ankara by tomorrow.     (Yarına kadar Ankara ya gitmiş olacaksın)
We will have gone to Ankara by  tomorrow.     (Yarına kadar Ankara ya gitmiş olacağız)
They will have gone to Ankara by tomorrow.    (Yarına kadar Ankara ya gitmiş olacaklar)

He will have gone to Ankara by tomorrow.         (Yarına kadar Ankara ya gitmiş olacak)
She will have gone to Ankara by tomorrow.       (Yarına kadar Ankara ya gitmiş olacak)
Ali will have gone to Ankara by  tomorrow.         (Yarına kadar Ankara ya gitmiş olacak)- NEGATIVE SENTENCE (OLUMSUZ CÜMLE)

I will not have gone to Ankara by tomorrow.        (Yarına kadar Ankaraya ya gitmemiş olacağım)
You will not have gone to Ankara by tomorrow.   (Yarına kadar Ankaraya ya gitmemiş olacaksın)
We will not have gone to Ankara by tomorrow.    (Yarına kadar Ankaraya ya gitmemiş olacağız)
They will not have gone to Ankara by tomorrow.  (Yarına kadar Ankaraya ya gitmemiş olacaklar)

He will not have gone to Ankara by tomorrow.   (Yarına kadar Ankaraya ya gitmemiş olacak)
She will not have gone to Ankara by tomorrow.  (Yarına kadar Ankaraya ya gitmemiş olacak)
Ayşe will not have gone to Ankara by tomorrow. (Yarına kadar Ankaraya ya gitmemiş olacak)
 


? QUESTION SENTENCE (SORU CÜMLE)

Will I have gone to Ankara by tomorrow?      (Yarına kadar Ankara ya gitmiş olacak mıyım)
Will you have gone to Ankara by tomorrow? (Yarına kadar Ankara ya gitmiş olacak mısın)
Will we have gone to Ankara by tomorrow?   (Yarına kadar Ankara ya gitmiş olacak mıyız)
Will they have gone to Ankara by tomorrow? (Yarına kadar Ankara ya gitmiş olacaklar mı)

Will he have gone to Ankara by tomorrow?   (O arına kadar Ankara ya gitmiş olacak mı)
Will she have gone to Ankara by tomorrow?  O yarına kadar Ankara ya gitmiş olacak mı)
Will Ali have gone to Ankara by tomorrow?    (Ali yarına kadar Ankara ya gitmiş olacak mı)HELPING VERBS (YARDIMCI FİİLLER)

+Affirmative     Will have  

-Negative          Will not  have 

 Will have     /    Verb+3


Olumlu Cümle

Özne + will have  + V+3

Olumsuz Cümle

Özne + will not have + V+3

Soru Cümlesi

Will + özne + have + V+3ADVERBS (ZARFLAR)

tomorrow (yarın)
next week       (gelecek hafta)
EXAMPLES (ÖRNEKLER)

tomorrow
I will have read book by tomorrow.   (Yarına kadar kitap okumuş olacağım)

next
I will have made meal by next week.  (Gelecek haftaya kadar yemek yapmış olacağım)Yorumlar

Yorum Gönder

İSİMLER - NAMES

A B C D E F H I J K L M N O P R S T U V Y Z Q W X