Past Perfect Tense

Past Perfect Tense
Past Perfect Tense

Past Perfect Tense


Past Perfect Tense-İngilizce miş’li geçmiş zaman : Geçmişte meydana gelmiş olan olayları ifade etmek için kullanılır.


+ AFFIRMATIVE SENTENCE (OLUMLU CÜMLE)

I had gone to Ankara .        (Ankara ya gitmiştim)
You had gone to Amasya . (Amasya ya gitmiştin)
We had gone to Artvin .      (Artvin e gitmiştik)
They had gone to Ağrı .      (Ağrı ya gitmiştiler)

He had gone to Amasya .    (O Amasya ya gitmişti)
She had gone to Ankara .    (O Ankara ya gitmişti)
Ali had gone to Ağrı .           (Ali Ağrı ya gitmişti)- NEGATIVE SENTENCE (OLUMSUZ CÜMLE)

I hadn't gone to Amasya.     (Amasya ya gitmemiştim)
You hadn't gone to Ankara. (Ankara ya gitmemiştin)
We hadn't gone to Ağrı.       (Ağrı ya gitmemiştik)
They hadn't gone to Artvin.  (Artvin e gitmemiştiler)

He hadn't gone to Amasya .  (O Amasya ya gitmemişti)
She hadn't gone to Ankara .  (O Ankara ya gitmemişti)
Ayşe hadn't gone to Ağrı.      (Ayşe Ağrı ya gitmemişti)
 


? QUESTION SENTENCE (SORU CÜMLE)

Had I gone to Amasya?     (Amasya ya gitmiş miyim?)
Had you gone to Ağrı ?      (Ağrı ya gitmiş miydin?)
Had we gone to Artvin?     (Artvin e gitmiş miydik?)
Had they gone to Ankara? (Ankara ya gitmiş miydiler?)

Had he gone to Amasya?   (O Amasya ya gitmiş miydi?)
Had she gone to Ankara?   (O Anlara ya gitmiş miydi?)
Had Ali gone to Artvin?       (Ali Artvin e gitmiş miydi?)HELPING VERBS (YARDIMCI FİİLLER)

+Affirmative     Had 

-Negative         Had not / Hadn't

 Had      /    Verb+3ADVERBS (ZARFLAR)

After:           Sonra
Already:      Çoktan
Before:        Önceki
Until :          Akadar
Since:         Dan beri


Yorumlar

Yorum Gönder

İSİMLER - NAMES

A B C D E F H I J K L M N O P R S T U V Y Z Q W X