İngilizce yakın geçmiş zaman - Present Perfect Tense

İngilizce yakın geçmiş zaman - Present Perfect Tense
İngilizce yakın geçmiş zaman - Present Perfect Tense


Present Perfect Tense - Yakın geçmiş zaman : Geçmişte meydana gelmiş ve halen devam eden olayları ifade etmek için kullanılır.


+ AFFIRMATIVE SENTENCE (OLUMLU CÜMLE)

I have gone to Ankara .        (Ankara ya gittim)
You have gone to Amasya . (Amasya ya gittin)
We have gone to Artvin .      (Artvin e gittik)
They have gone to Ağrı .      (Ağrı ya gittiler)

He has gone to Amasya .    (O Amasya ya gitti)
She has gone to Ankara .    (O Ankara ya gitti)
Ali has gone to Ağrı .           (Ali Ağrı ya gitti)- NEGATIVE SENTENCE (OLUMSUZ CÜMLE)

I haven't gone to Amasya.     (Amasya ya gitmedim)
You haven't gone to Ankara. (Ankara ya gitmedin)
We haven't gone to Ağrı.       (Ağrı ya gitmedik)
They haven't gone to Artvin.  (Artvin e gitmediler)

He hasn't gone to Amasya .  (Amasya ya gitmedi)
She hasn't gone to Ankara .  (Ankara ya gitmedi)
Ayşe hasn't gone to Ağrı.      (Ayşe Ağrı ya gitmedi)
 


? QUESTION SENTENCE (SORU CÜMLE)

Have I gone to Amasya?     (Amasya ya gittm mi?)
Have you gone to Ağrı ?      (Ağrı ya gittin mi?)
Have we gone to Artvin?     (Artvin e gittik mi?)
Have they gone to Ankara? (Ankara ya gittiler mi?)

Has he gone to Amasya?   (Amasya gitti mi?)
Has she gone to Ankara?   (Anlara ya gitti mi?)
Has Ali gone to Artvin?       (Ali Artvin e gitti mi?)HELPING VERBS (YARDIMCI FİİLLER)

+Affirmative     Has   /  Have 

-Negative         Has not / Have not 

Has-Have      /    Verb+3
Yorumlar

Yorum Gönder

İSİMLER - NAMES

A B C D E F H I J K L M N O P R S T U V Y Z Q W X