İngilizce aile bireyleri - English family members

İngilizce aile bireyleri - English family members
İngilizce aile bireyleri - English family members

İngilizce aile bireyleri - English family members

Family : Aile

Relatives : Akraba

Children : Çocuklar

Parents : Ebeveyn 

Child : Çocuk

Kids : Çocuklar

Twin : İkiz .

Married : Evli

Single : Bekar

Couple : Çift

Engaged : Nişanlı

Divorced : Boşanmış

Husband : Eş (erkek)

Wife : Eş (kadın) 

Ex Husband : Eski eş (erkek)

Ex Wife : Eski eş (kadın) 

Father : Baba

Mother : Anne

Grandmother : Nine

Grandfather : Dede

Great Grandmother : Büyük anne

Great Grandfather : Büyük baba

Sister : Kız kardeş

Brother : Erkek kardeş

Aunt : Yenge

Uncle : Amca

Nephew : Erkek yeğen

Niece : Kız yeğen

Cousin : Kuzen

Son : Erkek çocuk

Daughter : Kız çocuk

Grandson : Erkek torun

Granddaughter : Kız torun

Grandchild : Torun

Mother in Law : Kayınvalide

Father in Law : Kayınpeder

Daughter in Law : Gelin 

Son in Law : Damat

Step Mother : Üvey Anne

Step Father : Üvey Baba

Step son : Üvey erkek çocuk

Step daughter : Üvey kız çocuk

Step  Brother : Üvey erkek kardeş 

Step Sister : Üvey kız kardeş

Step Sibling : Üvey kardeşetiketler
İngilizce aile bireyleri,
English family members,
English,
İngilizce,

Yorumlar

Yorum Gönder

İSİMLER - NAMES

A B C D E F H I J K L M N O P R S T U V Y Z Q W X