İngilizce Saatler - English Clocks

İngilizce Saatler - English Clocks
İngilizce Saatler - English Clocks

İngilizce Saatler - English Clocks

What time is it?  (Saat kaç?)

P.M. : post meridiem, öğleden sonra için kullanılır.
I come to home at 5 P.M. (Öğleden sonra saat beşte eve gelirim.)

A.M. : ante meridiem, öğleden önce için kullanılır.
I go to school at 10 A.M. (Öğleden önce saat onda okula giderim.)


O’clock 
It is one o’clock.  (Saat bir)
It is two o’clock.  (Saat iki)
It is three o’clock(Saat üç)
It is four o’clock.  (Saat dört)
It is five o’clock.  (Saat beş)
It is six o’clock.  (Saat altı)
It is seven o’clock(Saat yedi)
It is eight o’clock.  (Saat sekiz)
It is nine o’clock.  (Saat dokuz)
It is ten o’clock.  (Saat on)
It is eleven o’clock.  (Saat onbir)
It is twelve o’clock.  (Saat oniki)

Half past 
It is half past one. (Saat bir buçuk)
It is half past two. (Saat iki buçuk)
It is half past three. (Saat üç buçuk)
It is half past four. (Saat dört buçuk)
It is half past five. (Saat beş buçuk)
It is half past six. (Saat altı buçuk)
It is half past seven. (Saat yedi buçuk)
It is half past eight. (Saat sekiz buçuk)
It is half past nine. (Saat dokuz buçuk)
It is half past ten. (Saat on buçuk)
It is half past eleven. (Saat onbir buçuk)
It is half past twelve. (Saat oniki buçuk)

Quarter past
It is quarter past one. (Saat biri çeyrek geçiyor)
It is quarter past two. (Saat ikiyi çeyrek geçiyor)
It is quarter past three. (Saat üçü çeyrek geçiyor)
It is quarter past four. (Saat dördü çeyrek geçiyor)
It is quarter past five. (Saat beşi çeyrek geçiyor)
It is quarter past six. (Saat altıyı çeyrek geçiyor)
It is quarter past seven. (Saat yediyi çeyrek geçiyor)
It is quarter past eight. (Saat sekizi çeyrek geçiyor)
It is quarter past nine. (Saat dokuzu çeyrek geçiyor)
It is quarter past ten. (Saat onu çeyrek geçiyor)
It is quarter past eleven. (Saat onbiri çeyrek geçiyor)
It is quarter past twelve. (Saat onikiyi çeyrek geçiyor)

Quarter to
It is quarter to one. (Saat bire çeyrek var)
It is quarter to two. (Saat ikiye çeyrek var)
It is quarter to three. (Saat üçe çeyrek var)
It is quarter to four. (Saat dörde çeyrek var)
It is quarter to five. (Saat beşe çeyrek var)
It is quarter to six. (Saat altıya çeyrek var)
It is quarter to seven. (Saat yediye çeyrek var)
It is quarter to eight. (Saat sekize çeyrek var)
It is quarter to nine. (Saat dokuza çeyrek var)
It is quarter to ten. (Saat ona çeyrek var)
It is quarter to eleven. (Saat onbire çeyrek var)
It is quarter to twelve. (Saat onikiye çeyrek var)#etiketler
İngilizce Saatler,
English Clocks,
İngilizce,


Yorumlar

Yorum Gönder

İSİMLER - NAMES

A B C D E F H I J K L M N O P R S T U V Y Z Q W X