En çok kullanılan İngilizce kelimeler ve anlamları

En çok kullanılan İngilizce kelimeler ve anlamlarıEn çok kullanılan İngilizce kelimeler ve anlamları

En çok kullanılan İngilizce kelimeler ve anlamları

      İNGİLİZCE            TÜRKÇE      
  

already
authority     
attain
ability          
again          
age              
able            
alone          
and             
asset           
above         
accord        
away          
available    
avake         
arrest          
assure        
atone
an               
ask                   
after            
adore          
attack         
although     
audaci
ahead         
ago              
average     
are               
affair           
archer
amount       
ashtray
arid
afraid          
acquire
arc  
attend         
against       
across         
ashore 
accept        
allow           
admit          
accus 
attention     
as                
admoni
anything     
any             
account      
all              
almost        
animal        
admire        
air               
about          
ado
appear        
around        
archaic
add              
addition       
another       
assist 
assess        
at                
always        
attract         
answer  
alive
annoy         
along
barber
barbell
barbed
barbarism
barbarian
barb
bar
baptism
banns
banner 
bankruptcy
banker
bank
banish
bangs
bang
baneful
bane
backstage
backspace
backlog
backlash
backgammon
backer
backdrop
backdown
backdoor
backbone

backboard     
calamity
chatterbox
colonel
comely
cenotaph
carload
centenary
castigate
calcimine
colligate
care
chieftain
celibate
celibacy
caretaker
collet
combine
cellarage
caboodle
chick
chasuble
cassock
collide
chew
cement
carious
choppy
colossus
careful

defend
deference
deferential
darling
distress
dorsal
deflate
douse
decanter
dapper
dashing
douche
doubt
doubtful
done
define
date
debate
dolce
dangerous
decency
decent
disuse
dash
dither
dollop
dominance
deferred
dale
defaul
data
downfall
downers
decelerate
domestic
daunt
dorm
dainty
darky
doings
dap
dandy
eminent               
emissary
emit
emollient
emolument
emotional
empathy
emperor
emphasis
empire
empirical
empiricism
emplacement
employ
employee
employment
emporium
empower
empress
empty
enable
enact
enamel
encamp
encase
enkindle
enlace
enlarge
enlighten
enlist
enliven
enmity
fellow                     
fair
family
fatuity
field
faulty
filch
fire
fish
fisher
fail
fen
feast
futile
fauces
fistic
frivolity
fender
fissure
fence
fellowship
fill
frozen
frostbitten
file
furnish
fall
frolic
filibeg
factory
fax
grasping                  
gold
gratuity
graft
gut
gunpowder
gratis
gasoline
grapple
gap
grizzly
glacial
gent
gumption
gritty
genie
gasket
generous
generosity
gravel
garret
grassland
gravitate
gravitation
grasshopper
garland
grass
grassplot
grazier
garbage
grapevine
genius
gradation
giant
hecatomb                
hebetude
heavy
heaven
heave
heating
heathen
heater
heated
heartfelt
hearten
heartbreak
heartbeat
heart
hearsay
hearing
hear
heap
healthy
health
healer
heal
heady
haw
havoc
haves
haven
hauteur
haunt
haunch
haulm
haulage
haul
i                             
irony
ironmonger
ironic
iron
irksome
irk
iridescent
ire
irate
ionosphere
ion
iodine
inwrought
inweave
inwardness
inward
invulnerable
involvement
involved
involve
involution
involuntary
invoke
invoice
invocation
invitation
invisible
inviolable
invincible
invigorate
invidious
inveterate
investment
investiture
investigate
invest
jupiter                      
junta
junkyard
junk
juniper
junior
jungle
june
jumpy
jumpsuit
jump
jumbo
jumble
july
julep
jonquil
jolt
jolly
jollity
joker
joke
joist
jointer
joint
joiner
join
kümmel                  
kurbash
kudos
krone
kook
kitchen
kit
kiss
kismet
kiosk
kinship
kink
kingdom
king
kinetic
kiln
killer
kidney
kidnap
kid
kicker
kickback
kick
kibosh
keyboard
key
keg
keepsake
keeping
keeper
keen
lyric
lynx
lynch
lusty
lustrous
lustre
lustrate
lush
luscious
lurk
lurid
lure
lurch
lunge
lung
lovable
lout
louse
lounge
lough
louden
lotto
lottery
lotion
loth
lot
lost
loser
lose
lorry
lone
lollipop
loll
loiter
loin
logo
my
muzzy
muzzle
mutton
mutter
mutt
mutiny
mutinous
mutineer
mute
mutation
musty
muster
mustard
mustang
mustache
mussel
muss
muskmelon
muskeg
musician
musical
music
mushroom
museum
muse
morgue
morello
mordent
mordant
morass
morality
morale
moral
moppet
mope
mop
Nylon
Nape
Nap
Nanny
Nana
Namesake
Nightingale
Noontide
Nostalgia
Nosey
Notability
Not
Nuthouse
Nutcracker
Nutcase
Nubile
Nubble
Nutty
Nastiness
Nuance
Nozzle
Noxious
Nowise
Noway
Now
Nutritious
Nutritionist
Nutrient
Novel
Novation
Notion
Notify
Notebook
Note
Notched
Negotiator
Necklace
Necktie
Negligible
Negligence
Nostalgic
Normal
Norm
Nope
Owl                         
Ovular
Ovoid
Owner
Own
Overcoat
Overcloud
Ornament
Orison
Originator
Originative
Origination
Onion
Oilskin
Oiled
Oilcup
Oilcan
Offstage
Offside
Origin
Overcharge
Overcast
Overbrim
Originality
Original
Orator
Oration
Python                    
Pyramid
Pyjamas
Pygmean
Puzzling
Puzzler
Pushy
Pushful
Pusher
Puritanical
Purifier
Purgative
Puppet
Pupil
Puny
Punctilio
Punctate
Puncher
Punch
Pumpkin
Pump
Pulp
Pulmonary
Pull-up
Pullulate
Pule
Pulchritude
Pukka
Puke
Rover                           
Roundness
Roundhouse
Rounder
Rot
Rosy
Rostrum
Rostrate
Roster
Rosin
Role
Roguish
Roguery
Rogue
Rocket
Rocker
Rock
Robe
Robber
Rob
Roaster
Roasted
Roast
Roadway
Roadster
Roadside
Roadblock
Roadbed
Road
Rivulet
Rivet
River
Sage                        
Schlepper
Scholar
Sapient
Shavian
Sensor
Senseless
Scepter
Scurvy
Scrounge
Steed
Spike
Skilful
Salient
Sahib
Savant
Science
Scientist
Sapience
Scrub
Steamy
Snout
Salience
Striated
Sheaf
Steep
Spiflicate
Stolid
Sense
Sensorial
Scheme
Sieve
Spouse
Swat
Sapling
Squeak
Swirl
Shirt
Smile
True                          
Tenon
Tittle
Toss Off
Trefoil
Tarradiddle
True Ruby
Tutelage
Tutelar
Trine
Trickish
Torpid
Tractable
Tether
Turbine
Turban
Tunic
Tunnel
Tart
Tripper
Turbo jet
Tundra
Train
Tractor
Tortoise
Torpedo
Tot Up
Toner
Upsurge                  
Upstairs
Upward
Unsatisfactory
Unlawful
Unskilled
Utopia
University
Ultimatum
Unison
Unsleeping
Uranium
Ultra
Unsparing
Unsoiled
Uneasiness
Unsavoury
Upcountry
Undated
Unbiased
Umbrella
Unlucky
Unlit
Vow                          
Vowel
Voyage
Vulgar
Volcano
Vole
Volitive
Volleyball
Volt
Voltage
Voltmeter
Volume
Vocabulary
Vocal
Vocalist
Vocalize
Vocation
Virus 
Visa
Viscous
Vise
Vision
Viral
Vine
Vinegar
Vineyard
Violable
Violator
Violence
Villa
yap                            
yapp
yards
yark
yatter
yawn
yeadon
year
yearly
Zany
Zebra 
Zippy
Quilt
Quasi
Queerness
Quiver
Quotation
Quote
Questionable
Quackery
Quack
Quid
Question Mark
Question
Questioner
Questioning
Query
Writing
Wit
Wrongdoing
Wool
Wrong
Web
Whack
Whiskey
Wild
Wagon
Wobbly
Waver
X-ray
Xmas
Xylophone

zaten 
yetki 
yetişmek
yetenek
yeniden
yaş 
yapabilmek
yalnız 
ve 
varlık 
üstünde 
uzlaşma
uzak
uygun
uyanık
tutuklamak
temin etmek
telafi etmek
tek 
sormak 
sonra 
sevmek
saldırmak
rağmen 
pervasız
önünde 
önce 
ortalama 
olmak 
olay
okçu
miktar
kül tablası
kurak
korkmak 
kazanmak
kavis 
katılmak 
karşısında 
karşısında 
karada
kabul etmek
izin vermek 
itiraf etmek
itham 
ilgi
iken 
ihtar
hiç birşey 
hiç
hesap
hepsi 
hemen hemen
hayvan 
hayran olmak
hava 
hakkında 
gürültü
gözükmek
etraf 
eski
eklemek 
ek olarak 
diğer 
desteklemek
değer biçmek
de
daima 
cezbetmek
cevap 
canlı
can sıkmak
boyunca 
berber
halter
dikenli
barbarlık
barbar
diken
bar
vaftiz
evlenme ilânı
afiş
iflas
bankacı
banka
kovmak
kâkül
patlama
zararlı
yıkım
kulis
geri tuşu
birikim
boşluk
tavla
sponsor
zemin
cayma
arka kapı
omurga
sedye

afet
ağustosböceği
albay
alımlı
anıt mezar
asgari yük
asırlık
azarlamak
badana
bağlamak
bakım
başbuğ
bekâr
bekârlık
bekçi
bilezik
birleştirmek
bodrum
cemaat
civciv
cüppe
cüppe
çarpışmak
çiğnemek
çimento
çürük
dalgalı
dev
dikkatli

savunmak
saygı
saygılı
sevgilim
sıkıntı
sırt
söndürmek
söndürmek
sürahi
şık
şık
şırınga
şüphe
şüpheli
tamam
tanımlamak
tarih
tartışma
tatlı
tehlikeli
terbiye
terbiyeli
terketmek
tire
titreme
topak
üstünlük
vadeli
vadi
varsayılan
veri
yağış
yatıştırıcı
yavaşlatmak
yerli
yıldırmak
yurt
zarif
zenci
zımbırtı
zıplamak
züppe

seçkin
temsilci
yaymak
yumuşatıcı
maaş
duygusal
empati
imparator
vurgu
imparatorluk
deneysel
şarlatanlık
yerleşme
kullanmak
işçi

market
güçlendirmek
imparatoriçe
boş
etkinleştirme
sahnelemek
emaye
kamp
örtmek
tutuşturmak
dolamak
büyütmek
aydınlatmak
kaydetmek
canlandırmak
düşmanlık

adam
adil
aile;
akılsızlık
alan
arızalı
aşırmak
ateş
balık
balıkçı
başarısız
bataklık
bayram
beyhude
boğaz
boks
ciddiyetsizlik
çamurluk
çatlak
çit
dernek
doldurmak
dondurulmuş
donmuş
dosya
döşemek
düşmek
eğlence
etek
fabrika
faks

açgözlü
altın
armağan
aşı
bağırsak
barut
bedava
benzin
boğuşmak
boşluk
bozayı
buzul
centilmen
cesaret
cesur
cin
conta
cömert
cömertlik
çakıl
çatı katı
çayır
çekilmek
çekim
çekirge
çelenk
çimen
çimenlik
çoban
çöp
dedikodu
deha
derece
dev

katliam
aptallık
ağır
cennet
fay hareketi
ısıtma
dinsiz
ısıtıcı
ısıtılmış
yürekten
sevindirmek
keder
kalp atışı
kalp
söylenti
işitme
duymak
yığın
sağlıklı
sağlık
üfürükçü
iyileşmek
düşüncesiz
kem küm
tahribat
gerekenler
sığınak
azamet
uğrak
kalça
sap
nakliye
çekme

ben
alay
hırdavatçı
ironik
demir
sıkıcı
bıktırmak
yanar döner
öfke
kızgın
iyonosfer
iyon
iyot
karışmış
bulaştırmak
iç dünya
içe doğru
yaralanmaz
ilgi
ilgili
dahil
karışıklık
istemsiz
çağırmak
fatura
yakarma
davetiye
görünmez
bozulamaz
yenilmez
canlandırmak
kıskandırıcı
müzmin
yatırım
üniforma
incelemek
yatırmak

jüpiter
cunta
hurdalık
önemsiz
ardıç
genç
orman
haziran
ürkek
tulum
atlama
jumbo
karışmak
temmuz
şurup
fulya
sarsıntı
neşeli
cümbüş
joker
şaka
kiriş
birleştirici
müşterek
marangoz
katılmak

baharat
kırbaç
şeref
kron
çılgın
mutfak
malzeme
öpmek
kısmet
büfe
akrabalık
ilginçlik
krallık
kral
kinetik
fırın
katil
böbrek
kaçırmak
çocuk
şikâyetçi
komisyon
tekme
saçma
tuş takımı
anahtar
fıçı
hatıra
koruma
kaleci
keskin

lirik
vaşak
linç
dinç
parlak
parıltı
yıkamak
bereketli
tatlı
gizlenmek
korkunç
yem
silkinme
hamle
akciğer
sevimli
kaba adam
bit
salon
körfez
yükselmek
loto
piyango
losyon
isteksiz
çok
kayıp
ezik
kaybetmek
kamyon
yalnız
lolipop
yayılmak
sürtmek
fileto
logo

benim
kasvetli
ağız
koyun eti
homurdanma
ahmak
isyan
isyankâr
asi
sessiz
mutasyon
küflü
toplamak
hardal
yabani at
bıyık
midye
kargaşa
kavun
bataklık
müzisyen
müzikal
müzik
mantar
müze
ilham perisi
morg
vişne
mordan
iğneleyici
batak
ahlâk
moral
manevi
çocuk
üzmek
paspas

Naylon
Ense
Şekerleme
Dadı
Nine
Adaş
Bülbül
Öğle vakti
Nostalji
Meraklı
Şöhret
Değil
Tımarhane
Fındıkkıran
Kaçık
Çekici
Yumru
Çatlak
Pislik
Nüans
Ağızlık
Zararlı
Asla
Olmaz
Şimdi
Besleyici
Diyetisyen
Besin
Yeni
Yenileme
Kavram
Bildirmek
Not defteri
Not
Çentikli
Arabulucu
Kolye
Kravat
Önemsiz
İhmal
Nostaljik
Normal
Norm
Hayır

Baykuş
Yumurta
Oval
Sahip
Kendi
Palto
Kapanmak
Süs
Dua
Mucit
Yaratıcı
Köken
Soğan
Muşamba
Yağlı
Yağdanlık
Yağ tenekesi
Kulis
Ofsayt
Menşei
Abartma
Bulutlu
Taşmak
Özgünlük
Orijinal
Hatip
Nutuk

Piton
Piramit
Pijama
Cüce
Şaşırtıcı
Bilinmez
Saldırgan
Pişkin
İtici
Bağnaz
Temizleyici
Müshil
Kukla
Öğrenci
Cılız
Titizlik
Benekli
Boksör
Yumruk
Kabak
Pompa
Küspe
Akciğer
Barfiks
Çimlenmek
Ağlamak
Zarafet
Hakiki
Kusmak

Korsan
Yuvarlaklık
Cezaevi
Ayyaş
Çürüme
Pembe
Kürsü
Gaga
Liste
Reçine
Rol
Çapkın
Çapkınlık
Düzenbaz
Roket
Rakçı
Kaya
Elbise
Soyguncu
Soymak
Fırın
Kavrulmuş
Rosto
Şerit
Binek atı
Yol kenarı
Barikat
Sabit hat
Yol
Dere
Perçin
Nehir

Adaçayı
Ahmak
Akademisyen
Akıllı
Alaycı
Algılayıcı
Anlamsız
Asa
Aşağılık
Aşırmak
At
Başak
Becerikli
Belirgin
Bey
Bilgin
Bilim
Bilim insanı
Bilmişlik
Bodur
Buharlı
Burun
Çıkıntı
Çizgili
Demet
Dik
Dövmek
Duyarsız
Duyu
Duyusal
Düzen
Elek

Ezmek  
Fidan
Gıcırtı
Girdap 
Gömlek
Gülümseme

Doğru
Zıvana
Zerre
Yuvarlamak
Yonca
Yalan
Yakut
Vesayet
Vasi
Üçlü
Üçkâğıtçı
Uyuşuk
Uysal
Urgan
Türbin
Türban
Tünik
Tünel
Turta
Turist
Turbo Jet
Tundra
Tren
Traktör
Tosbağa
Torpido
Toplamak
Tonik

Yükseliş
Yukarı
Yukarı
Yetersiz
Yasa dışı
Vasıfsız
Ütopya
Üniversitesi
Ültimatom
Uyum
Uykusuz
Uranyum
Ultra
Tutumsuz
Topraksız
Tedirginlik
Tatsız
Taşra
Tarihsiz
Tarafsız
Şemsiye
Şanssız
Sönük

Yemin etmek
Sesli
Yolculuk
Kaba
Volkan
Tarla faresi
Volitive
Voleybolcu
Volt
Gerilim
Voltmetre
Birim
Sözcük
Ses
Vokalist
Seslendirmek
Tatil
Virüs 
Vize
Yapışkan
Mengene
Görüş
Virüse ait
Asma
Sirke
Bağ
İhlal edilebilir
İhlalci
Şiddet
Villa

Yaman
Yalın
Metre
İplik
Yayla
Esneme
Yaralı

Yıl
Yıllık
Palyaço
Zebra

Hareketli
Şarlatan
Şarlatanlık
Dört
Dörtgen
Katrilyon
Dörtlü
Dörtgen
Bıldırcın
Deprem
Nitelik
Nitelikli
Hak
Eleme
Niteliksel
Kalite

Yazma
Zekâ
Zalim
Yün
Yanlış
Web
Vurmak
Viski
Vahşi
Vagon
Titrek
Tereddüt

Röntgen
Noel
Ksilofon

#etiketler
En çok kullanılan İngilizce kelimeler ve anlamları
English words
İngilizce kelimeler
Letter
Kelimeler

Yorumlar

Yorum Gönder

İSİMLER - NAMES

A B C D E F H I J K L M N O P R S T U V Y Z Q W X